Refleksjonsnotat – Lansering av nettbutikk

Hentet fra: https://pixabay.com/no/

Da har tredje del av valgemnet digital markedsføring nærmet seg en slutt, og jeg vil i dette refleksjonsnotatet skrive litt om mine tanker rundt planleggingsprosessen, og lanseringen av vår nettbutikk, Mon Équipe. Hovedfokuset i denne delen av oppgaven vil ligge på de ulike stegene/prosessene vi gjorde med nettbutikken, og hvordan jeg personlig opplevde eksamensoppgaven.

I dette refleksjonsnotatet vil det bli skrevet om disse underpunktene:

 • Startsfasen
 • Lanseringen
 • Våre OKR
 • Mine tanker rundt eksamensoppgaven

Startsfasen

Da vi fikk eksamensoppgaven den 23 mars var tankene mine litt overalt. Det opplevdes da som at dette var en oppgave hvor vi ikke hadde egenskapene eller kunnskapene til å klare å gjennomføre, samtidig som at det virket som en meget spennende oppgave. Det var først når eksamensgruppen vår møttes for å diskutere forskjellige konsepter og fremgangsmåter at jeg følte jeg fikk litt mer oversikt og kontroll.

Vi startet planleggingsprosessen med å lage et tankekart hvor vi la inn alle de ulike ideene til konsept som vi hadde. Deretter gikk vi igjennom disse sammen før vi ble ganske raskt enige om hvilket konsept vi ville gå for. Konseptet vi bestemte oss for i første omgang var at vi selv skulle lage og male skjerf. Etter hvert som vi kom lenger inn i oppgaven endret dette seg til å også gjøre nettsiden til et samlingspunkt for kunst. Vi tenkte da at andre kunstnere kunne bruke plattformen vår som en kanal for å distribuere kunst de vil selge.

Etter at vi hadde bestemt oss konseptet vårt, gikk vi over til å bestemme oss for navnet på nettsiden. Ettersom at konseptet vårt åpnet for at andre kunstnere kunne bruke vår plattform for salg av sine verk, tenkte vi på navn som kunne passe til dette. Det navnet vi kom frem til var Mon Équipe, som er fransk for «gjengen min».

Da vi skulle lage skjerfene for å legge de ut for salg var det noen ulike prosesser vi måtte igjennom. Først måtte vi finne stoff som vi kunne bruke til å sy sammen til skjerf. Vi lette da litt rundt på diverse butikker og nettsider for billigstoff, men det endte med at vi fikk stoff av bestemoren til en på gruppen. Da vi hadde stoffet på plass og sydd det om til skjerf, var maling det neste steget. Her fikk vi noen forskjellige tips av personer innenfor «spraymaling-miljøet», for hvor det var lurest å kjøpe maling fra. På bakgrunn av pandemien vi nå er i var det slik flere av butikkene som solgte spraymaling, hadde en leveringstid som var for lang, noe som reduserte valgmulighetene. Vi endte derfor med å bestille malingen fra Biltema, hvor de hadde en «klikk-og-hent» funksjon.

Lanseringen

Når det kom til selve lanseringen, hadde vi et par ulike strategier vi ville ta i bruk. Hovedstrategien vår ved lanseringen var vekst strategien «organisk vekst», også kjent som «alternativ buzz marketing». Organisk vekst er noe som hovedsakelig brukes der man har mye tid, men ettersom at vi ønsket å nå ut til mennesker innenfor kunstmiljøet for å skape «word of mouth» (WOM) så vi det gunstig å bruke denne strategien. Vi valgte å ta i bruk direkte kommunikasjon gjennom sosiale medier med spesielt fokus på Instagram, som en del av den organiske veksten. Den direkte kommunikasjonen var hovedsakelig rettet mot kunstnere slik at vi kunne få inn flere kunstverk og produkter på nettsiden vår.

Selv om vi hadde hovedfokuset vårt på organisk vekst, så vi det nødvendig også å ta i bruk aggressiv vekst. Aggressiv vekst går ut på at man tar i bruk massemedier for å nå ut til en større andel av målgruppen vår. Her brukte vi også Instagram som en betalt kanal hvor vi ville nå ut mer spesifikt til prospektene. Videre brukte vi også vår egen Instagram-side som en eid kanal for å publisere «teaser-innlegg» samt produktinnlegg opp mot lanseringsdatoen.

Våre OKR

Da vi hadde bestemt oss for konsept var det neste steget å sette OKR. Som jeg nevnte over så endret konseptet seg litt, dette gjorde også at OKRene ble endret fra det de først var. De OKRene vi kom frem til, til slutt var:

 •  Objective (O): Lage en velfungerende plattform for kunst på nett.
  • Key Results 1 (KR 1): Få 15 personer til å melde seg inn i «gjengen» innen semesterslutt (4/10).
  • Key Results 2 (KR 2): Få 450 besøkende på nettsiden innen semesterslutt (7/10).
  • Key Results 3 (KR 3): Ha 250 følgere på Instagram innen semesterslutt (7/10).

Det var under denne delen av valgemnet, digital markedsføring, jeg først ble introdusert til styringssettet OKR. Da jeg først så et eksempel på hvordan en OKR var satt opp, skjønte jeg ikke helt sammenhengen mellom alt. Det var da vi som gruppe skulle sette våre OKR at jeg skjønte systemet, og jo mer vi brukte det så jeg effekten av det. Ved bruk av OKR var det enkelt å fordele arbeidsoppgaver for hver person, dette gjorde at vi hadde god oversikt på hvor langt de andre på gruppen hadde kommet, og også hvor langt vi som en samlet gruppe hadde kommet. Effekten ved bruk av OKR var tydelig, vi hadde et mye bedre system for oppgavefordelinger, samt at vi alle hadde til enhver tid klare mål.

Hentet fra: https://pixabay.com/no/

Mine tanker rundt eksamensoppgaven

Som jeg nevnte tidligere i dette refleksjonsnotatet opplevde jeg da vi fikk eksamen at dette var noe som var altfor mye og for vanskelig på den korte tiden. Selv om dette var mine første tanker rundt oppgaven, satt jeg også med en form for begeistring. Dette kom som et resultat av at det var denne delen av digital markedsførings faget jeg så mest frem til ved semesterstart.

Når det kommer til samarbeidet på eksamensgruppen vil jeg si at vi har hatt en meget fin dynamikk i arbeidet. Vi har fra starten av oppgaven vært gode til å kommunisere innad i gruppen, samt at vi møttes ofte. Ettersom at gruppemedlemmene hadde forskjellige styrker noe som gjorde at vi fokuserte på dette, som for eksempel var noen mer teknisk anlagt enn andre og de fikk da ansvaret for blant annet Shopify.

Personlig er jeg glad over at vi valgte å produsere produktene selv, og ikke gå for en dropshipping løsning. Dette er fordi vi fikk økt læringsutbyttet ved at vi måtte gjennom alle prosessene selv, og oppleve hvordan det funket i praksis. Under denne oppgaven ble jeg som nevnt introdusert til styringssettet OKR. Dette var noe jeg fikk stort læringsutbytte av, ettersom det var en god måte for å strukturere arbeidsprosessen. OKR er noe jeg tenker å implementere i fremtidige prosjekter samt min studiehverdag. Alt i alt var dette en spennende og lærerik oppgave med stort læringsutbytte.

//Henrik

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *