“Understanding The Impacts of Social Media [Pros and Cons]” av Simplilearn – Oversatt til norsk

I dette blogginnlegget vil jeg oversette artikkelen «Understanding The Impacts of Social media» skrevet av Simplilearn fra engelsk til norsk. Begrunnelsen for hvorfor jeg valgte denne artikkelen er at det handler om hvordan sosiale medier påvirker oss, noe som jeg vil se på som relevant for en digital markedsfører.

Bildene som vises i dette innlegget er hentet fra artikkelen som blir oversatt.

Artikkelen:

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi har raskt endret seg de siste 20 årene, med en viktig utvikling som er fremveksten av sosiale medier.

Hurtigheten for forandring er akselererende. For eksempel har utviklingen av mobil teknologi spilt en essensiell rolle i det å forme påvirkningen av sosiale medier. Samlet sett over hele jorden er det mobiler som er dominante i form av totale minutter brukt online. De gjør det mulig for å kontakte andre hvor som helst og når som helst.

Hvorfor folk deler informasjon?

En fascinerende studie gjort av New York Times Consumer Insight Group avslørte motivasjonene som deltakerne siterte angående deling av informasjon på sosiale medier. Disse inkluderte et ønske om å vise verdifull og underholdende innhold til andre; for å definere seg selv; for å vokse og pleie relasjoner, samt å få ut ordet om merker og saker de liker eller støtter.

Disse faktorene har gjort at sosiale nettverk har endret seg fra å være en praktisk hjelp til å holde kontakt med sine nære, til å bli brukt på måter som kan ha en ordentlig innvirkning på samfunnet.

Innflytelsen av sosiale medier blir brukt på måter som former politikk, næringsliv, verdenskultur, karriere, innovasjon og mye mer.

Innflytelsen av sosiale medier:

1. Innflytelsen sosiale medier har på politikk

En ny studie fra Pew Research hevder at omtrent en av fem voksene i USA får sine politiske nyheter hovedsakelig gjennom sosiale medier. Studiet finner også at de som får sine politiske nyheter hovedsakelig gjennom sosiale medier har en tendens til å være mindre informerte, og mer sannsynlige til å bli eksponert for påstander uten bevis, enn hva de som får nyhetene sine gjennom tradisjonelle kanaler er.

I forhold til andre medier, har innflytelsen av sosiale medier i politiske kampanjer har økt voldsomt. Sosiale nettverk spiller en økende og viktig rolle i politiske valg. Først i den til slutt mislykkede kandidaturet til Howard Dean i 2003, deretter i valget av den første afroamerikanske presidenten, Barack Obama, i 2008, og igjen i den Twitter-drevne kampanjen til Donald Trump.

New York Times rapporterer at «Valget av Donald J. Trump er kanskje den sterkeste illustrasjonen hittil på at sosiale nettverk er med på å fundamentalt endre det menneskelige samfunn.» Dette er fordi sosiale medier muliggjør det for mennesker å kommunisere mer fritt, og at de i tillegg er med på å skape mer innflytelsesrike sosiale organisasjoner blant de som en gang var marginaliserte grupper.

2. Innflytelsen av sosiale medier på samfunnet

Nesten en fjerdedel av verdensbefolkning er nå på Facebook. I USA er nesten 80% av alle personer som bruker internett på denne plattformen. På bakgrunnen av at sosiale nettverk «mates av» interaksjoner mellom mennesker, blir de kraftigere jo mer de vokser.

Takket være internett kan enhver person med marginale synspunkter se at han ikke er alene. Når disse menneskene finner hverandre ved hjelp av sosiale medier, kan de gjøre ting sammen. Eksempelvis lage «memes», publikasjoner for å treffe flere mennesker som deler de samme synspunkter, og deretter kan de bryte inn i «mainstreamen».

Uten sosiale medier ville sosiale, etiske, miljømessige og politiske ulemper ha minimal synlighet. Ved økt synlighet av ulemper eller problemer har det endret maktbalansen fra hendene til noen få, til massene.

Baksiden: Sosiale medier dreper sakte, men sikkert ekte aktivisme og erstatter den med «slacktivism»

Selv om aktiviteten i sosiale medier gir økt bevissthet om samfunnsspørsmål, gjenstår det spørsmål om denne bevisstheten blir omgjort til reell endring. Noen argumenterer for at sosial deling har oppmuntrer folk til å bruke sine datamaskiner og mobiler for å uttrykke bekymringene sine rundt sosiale spørsmål uten å engasjere seg aktivt i kampanjer i deres virkelige liv. Deres støtte blir begrenset til å trykke på «like»-knappen eller dele innhold.

Denne passiviteten er en veldig menneskelig reaksjon når folk får muligheter som fritar dem for å handle. En studie gjort i 2013 av University of Britsh Columbia, Sauder School of Business, fant at når folk får muligheten til å «like» en sosial sak, bruker de dette istedenfor å faktisk forplikte seg til å bruke tid og penger på en veldedig sak. På den andre siden, når folk har mulighet til å vise sin støtte privat, er de mer sannsynlige til å tilby meningsfull støtte ved å gi et økonomisk bidrag.

Forskerne fant ut at en offentlig påtegning er ment å tilfredsstille andres meninger, mens folk som gjør det privat, gjør det fordi saken er i samsvar med deres verdier. Dette gruppepresset kan være en faktor i den nylige trenden med politiske meningsmålinger i USA om å mistolke velgerens intensjoner. Folk som svarer på meningsmålingene, svarer muligens det de tror spørreundersøkelsen forventer eller hva andre jevnaldrende mener. Mens ved selve valget er det mer privat inne i «valgboksen», som gjør at de svarer det som stemmer mer over ens med sine meninger.

3. Innflytelsen av sosiale medier på handel

Økningen av sosiale medier betyr at det er uvanlig å finne en organisasjon som ikke når sine kunder og prospekter via en eller annen sosial medieplattform. Bedrifter ser viktigheten av å bruke sosiale medier for å skape kontakt med kunder og dermed skape inntekter.

Bedrifter han innsett at de kan bruke sosiale medier til å generere innsikt, stimulere etterspørselen og skape målrettede produkttilbud. Disse funksjonene er viktige i de tradisjonelle murstein-og-motor virksomheter, og selvfølgelig i resten av verden av e-handel.

Mange studier antyder at implementeringen av sosial nettverk på arbeidsplassen kan styrke kunnskapsdeling. Resultatet av dette er å forbedre prosjektledelsesaktivitetene og muliggjøre spredningen av spesialisert kunnskap. Full implementering av sosiale teknologier på arbeidsplassen fjerner grenser, eliminerer siloer og kan øke samspillet samt bidra til å skape mer dyktige og kunnskapsrike arbeidere.

Baksiden: Et lavt antall sosiale «aksjer» kan føre til negativt sosialt bevis og ødelegge virksomhetens troverdighet

Selv om sosialt deling har blitt normen innenfor næringslivet, har noen bedrifter, etter å ha opplevd bivirkninger fra sosiale medier, bestemt seg for å gå imot og fjernet de sosiale delingsknappene fra sine nettsider.

En casestudie av Taloon.com, som er en handelsforhandler fra Finland, fant ut at deres konverteringer økte med 11,9% da de fjernet «dele-funksjonene» fra produktsidene sine.

Disse resultatene fremhever effekten av sosiale medier på to kanter. Når produkter skaper masse delinger, kan det resultere i å forsterke salget. Dersom det er motsatt, kan kundene begynne å få en mistro til produktet og selskapet. Denne effekten er det Dr. Paul Marsden, psykolog og forfatter av «The Social Commerce Handbook», refereres til som «sosiale bevis.»

4. Innflytelsen som sosiale medier har på arbeidslivet

Sosiale medier har hatt en stor effekt på rekruttering og ansettelse. Profesjonelle sosiale nettverk som eksempelvis LinkedIn er viktige medieplattformer for alle som ønsker å skille seg ut i sitt yrke. Slike plattformer muliggjør det for folk å skape og markedsføre et personlig merke.

19% av arbeidsgivere tar sine ansettelsesbeslutninger basert på informasjon som finnes på sosiale medier. I følge rekrutteringsunderøkelsen for sosiale medier gjort av CareerBuilders 2018, bruker 70% av arbeidsgivere sosiale nettverk for å undersøke jobbkandidater.

5. Innflytelsen sosiale medier har på trening av ansatte og utvikling

Jobbkandidater som utvikler ferdigheter i de nyeste og mest avanserte teknikkene innenfor sosiale medier, er mye enklere for en bedrift å ansette.

En undersøkelse fra 2020, gjort av Onepoll på vegne av Pearson and Connections Academy spurte 2000 amerikanske foreldre og deres barn som gikk på videregående skole, om den «nye normalen» på skolen. 68% av elevene og 65% av foreldrene deres tror at sosiale medier vil være et nyttig verktøy og en del av den nye videregående skolen.

Blogger, «wikis», LinkedIn, Twitter, Facebook og podkaster er nå vanlige læringsverktøy for læring i flere utdanningsinstitusjoner. Sosiale medier har bidratt til økningen i langdistanselæring på nett.

Til tross for problemer med manglende privatliv og noen tilfeller av juks blant de elevene som klassifiseres som «langdistanselever», har ikke dette gjort at sosiale plattformer ikke blir brukt i utdanning.  

6. Utfordringene ved sosiale medier

Sosiale medier har fått ansvaret for å promotere sosiale problemer som:

Nettmobbing:

Tenåringer må passe inn, være populære og overgå andre. Denne prosessen var utfordrende lenge før sosiale medier kom på banen. Legg til Facebook, Twitter, Snapchat og Instagram i dette, og du har plutselig tenåringer som blir utsatt for å føle press og for å bli voksene raskt.

The Cyberbullying Instute sin 2019 undersøkelse av amerikanske ungdoms- og videregående elever fant ut at 36% elever sa at de hadde blitt utsatt for nettmobbing på et tidspunkt i livet sitt. 30% av elevene i undersøkelsen sa at de hadde blitt utsatt for nettmobbing to eller flere ganger. I tillegg til dette fant undersøkelsen også ut at 15% innrømmet å ha mobbet noen over nett minst en gang, og nesten 11% innrømmet å ha gjort det to eller flere ganger. Tenåringer kan misbruke sosiale medieplattformer for å spre rykter, dele videoer hvor hensikt er å ødelegge andres omdømme samt utpresse.

Mangel på privatliv

Stalking, identitestyveri, personlige angrep og misbruk av informasjon er noen av truslene for brukere på sosiale medier står overfor. Mesteparten av tiden har brukerne selv skylden da de deler innhold som egentlig ikke skal være i offentligheten. Forvirringen oppstår på grunn av mangel på forståelse av hvordan de private og offentlige elementene i en online profil faktisk fungerer.

Dessverre er det vanligvis for sent når man sletter noe som egentlig ikke skulle være offentlig, og innholdet kan forårsake problemer i folks personlige og profesjonelle liv.

7. Innflytelsen sosiale medier har på forhold

En av virkningene til sosiale medier er å oppmuntre folk til å danne og verne om «sosiale medier vennskap» fremfor faktiske vennskap. Begrepet ‘venn’ som blir brukt på sosiale medier er en svak skygge av hva tradisjonelle vennskap er. Ekte venner kjenner faktisk hverandre, samhandler ofte ansikt til ansikt og har dermed et mer personlig bånd.

Til slutt

Det har tidligere blitt sagt at informasjon er makt. Uten et middel for å distribuere informasjon, kan ikke folk utnytte kraften. En positiv innvirkning av sosiale medier er distribusjonen av informasjon i dagens verden. Plattformer som Facebook, LinkedIn, Twitter og andre har gjort det mulig å tilgang til informasjon ved å klikke på en knapp.

Forskning utført av parse.ly viser til at forventet levealder for en historie som er lagt ut på nettet er på 2,6 dager, sammenlignet med 3,2 dager hvis man deler det på sosiale medier. Dette er en forskjell på 23%, noe som er viktig når du vurderer at det er milliarder av mennesker som bruker internett daglig.

Levetiden til en artikkel er forskjellig fra den aktive levetiden til et innlegg i sosiale medier. Green Umbrella anslår at et Facebook-innlegg har en gjennomsnittlig levetid på 6 timer, hvorav et Instagram- eller LinkedIn-innlegg har 48 timer. En tweet på Twitter har kun en gjennomsnittlig levetid på 18 minutter. Jo lenger brukerne av sosiale medier aktivt får tilgang til informasjon på, jo mer diskusjon genererer den, som igjen gir en større innvirkning på sosiale medier. Jo kortere den aktive levetiden er, jo oftere må du legge ut på den kanalen for å opprettholde engasjementet.

Selv om verden ville vært mye tregere enn ved uten sosiale medier, har det forårsaket både skade og gode ting. Imidlertid er den positive effekten av sosiale medier astronomisk og overgår de dårlige sidene som er knyttet til delinger.

Til slutt handler deling om å få folk til å både se og svare på innhold. Så lenge innholdet fremdeles er relevant og behovet for informasjonen eksisterer, er det alltid til slutt verdt det for organisasjoner å ta i bruk sosiale medier for å publisere.

//Henrik

Kilder:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *