First Round-kurset til Paul Pesek

Hentet fra: https://pixabay.com

Velkommen tilbake til min blogg! I det forrige innlegget mitt skrev jeg om styringssettet OKR. I dette innlegget vil jeg ta for meg kurset «First Round» som er laget av Paul Pesek, kurset kan bli funnet her.

I dette innlegget vil det bli skrevet om:

 • Hva går kurset ut på
 • Hva jeg tenkte underveis i kurset
 • Hva jeg lærte
 • Oppsummering

Hva går kurset ut på?

First Round-kurset til Paul Pesek omhandler det grunnleggende i «nettworking». Kurset består av åtte ulike moduler samt fem bonus moduler. Disse åtte modulene er:

 • Modul 1: Your Professional Identity
 • Modul 2: Find Professionals Using LinkedIn
 • Modul 3: LinkedIn Messaging
 • Modul 4: Coordinate Calls Efficiently
 • Modul 5: Anatomy & Navigation of a Call
 • Modul 6: Professional Story Prototyping
 • Modul 7: Go in Ready: Research & Questions
 • Modul 8: Build Lasting Relationships

Kurset går i hovedsak ut på hvordan man kan finne ulike mentorer, hvordan man skal kontakte de, hvordan man skal holde samtalen med dem og til slutt hvordan man kan holde kontakten med dem. I introduksjonsvideoen til kurset sier Paul Pesek at deres «Networking Basics Packs» skal bidra til å forenkle prosessen. De nevner at kursene skal hjelpe med å endre nettworking fra overveldende til rett fram, fra forvirrende til forståelig og fra skremmende til oppnåelig. Paul Pesek sier og i introduksjonsvideoen at kurset skal gi en «rett fram» vei til suksess ved nettworking. Denne rett fram veien som Pesek nevner er de åtte modulene nevnt over.

Etter hver modul kommer det enten et par spørsmål man skal svare på, som omhandler det som har blitt gått igjennom. I tillegg til dette har de flere pakker man kan laste ned, eksempelvis deres «Reach Out Cheat Sheet».

Mine tanker underveis i kurset

Da jeg startet med dette kurset, hadde jeg ingen spesiell plan for hvordan jeg selv drev med nettworking. Under den første modulen ble det gitt ulike tips som jeg ikke selv hadde tenkt over, og jeg tenkte allerede da at dette var et nødvendig kurs for min del. Tidligere har jeg sett det som mye vanskeligere og mer skummelt å skulle ta kontakt med profesjonelle gjennom sosiale medier, enn hva jeg syntes det er i fysiske sosiale settinger. Ved å gjøre kurset til Paul Pesek gjorde det selve prosessen rundt det å kontakte profesjonelle via eksempelvis LinkedIn mye enklere. Innenfor nesten hver modul var det flere tips som ble delt som jeg så på som meget relevante og gode. Videre tenkte jeg generelt gjennom hele kurset at dette var både interessant og nyttig.

Hva jeg lærte

Som nevnt tidligere i innlegget, så inneholdt kurset åtte moduler, dette er hva jeg lærte innenfor hver modul.

I den første modulen handlet det om din egen profesjonelle identitet. Her ble det vist til fem kvaliteter som dekker et mangfold av feil, som man skulle implementere når du skal ta kontakt med profesjonelle. Disse fem kvalitetene var:

 • Empati à Lær deg å se fra fagpersonenes synspunkt som et medmenneske.
 • Nysgjerrighet à Vis at du er interessert i å lære fra dem og deres erfaringer.
 • Takknemlighet à Vær tydelig takknemlig – Folk gir deg deres tid og innsikt.
 • Relevans à Få frem hvorfor du tok kontakt og hvordan samtalen kan være hjelpsom.
 • Respekt à Behandle dem som du selv ville ha blitt behandlet dersom du skulle hjelpe noen andre.

Under den andre modulen gikk Paul Pesek gjennom hvordan man finner profesjonelle mennesker på LinkedIn. I starten av videoen under denne modulen viser han til hvordan nettverket ditt ser ut, her var det blant annet familie, venner og organisasjoner, samt en barriere. Denne barrieren ble vist som «Distance and knowledge boundary», denne barrieren er et resultat av at distansen eller kunnskap mellom personene blir for stor. Videre i modulen viste Pesek til at denne barrieren har blitt borte grunnet ulike sosiale medier som LinkedIn. Pesek viste også til eksempler på grad av tilhørighet som kan hjelpe deg med søket etter en profesjonell. Disse var:

 • Perfect overlap (unicorn) à Noen som du kan identifisere deg med fra samme skole og utdannelse som jobber i samme bedrift eller yrke som deg.
 • Great overlap à Noen fra samme skole som deg, som jobber innenfor den industrien du er interessert i.
 • Similarities à Noen som jobber for en bedrift som du er interessert i, som hadde samme utdanning som deg bare på en annen skole.
 • Someone interesting à en annen person som gjør noe du finner interessant.

Modul tre og fire handlet om hvordan sende en melding på LinkedIn og hvordan man skulle koordinere en samtale effektivt. Når man skulle sende en melding på LinkedIn var det viktig å huske på de fem kvalitetene nevnt over, og man manifesterer de via melding ved å si; hvem man er, hvorfor man tar kontakt og hva man lurer på. Når det kom til å koordinere en telefonsamtale med en profesjonell, var det de samme fem kvalitetene som var viktig. Bare at her ble de manifestert ved å være effektiv, ærverdig og vise initiativ. Pesek viste også til viktigheten med at man skal være rimelig fleksibel med når man kan.

Modul fem handlet om hvordan man kan navigere seg igjennom en telefonsamtale med en profesjonell person. Pesek delte opp en slik samtale i fire forutsigbare faser:

 • Fase 1: Starten av samtalen: Første kontakt
 • Fase 2: Introduser deg selv litt mer detaljert.
 • Fase 3: Spørsmålene til den personen du ville snakke med.
 • Fase 4: Avslutte samtalen.

Modul seks og syv handlet derimot mer om forberedelsene man kan gjøre i forkant av samtalen. Modul seks handlet om hvordan man skulle snakke om sin egen profesjonelle historie. Her ble det vist til to nøkkelelementer for en effektiv historie, disse var: Kom med relevant informasjon om deg selv, og ha med hvordan du kom fra din bakgrunn til akkurat denne samtalen. Modul syv handler om ulike måter man kan forberede spørsmålene man har til personen. Her var det blant annet tre enkle ting som tar under 10 minutter å gjennomføre som Pesek viste til. Her var tipsene at man skulle lese igjennom personens LinkedIn samt bedriften hen jobber i for å finne noe som eventuelt stikker ut. Man kunne google etter nyheter om firmaet eller industrien deres. Til slutt kunne man søke opp navnet deres og bedriften sitt på YouTube for å se etter intervjuer eller lignende.

Modul åtte handlet enkelt fortalt om hvordan man skaper langvarige relasjoner med disse profesjonelle menneskene. Her viste Pesek til at «Thank You notes» er en god start. Det var og viktig at man spør personen om det er greit for dem om man eventuelt tar kontakt ved en senere anledning.

Oppsummering

Alt i alt gikk First Round-kurset til Paul Pesek ut på hvordan man skulle ta kontakt med profesjonelle personer. Her ble det vist til åtte moduler, hvor man fikk en helhetlig gjennom gang med alt fra hvordan finne personene, ta kontakt, hvordan ha en samtale med dem, og til slutt hvordan man skaper langvarige relasjoner.

//Henrik

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *