OKR – Styringssettet for suksess

hentet fra: https://pixabay.com/

Da var den andre delen av faget digital ferdig, og vi har nå beveget oss inn i del tre av fire. Denne delen tar for seg temaet E-varehandel, hvor det er Karl Philip Lund som er vår foreleser. I dette innlegget vil jeg ta for meg styringssettet OKR.

OKR er et styringssett som brukes av er rekke store internasjonale, suksessfulle selskaper som eksempelvis Facebook, Netflix, Google, Spotify og Samsung. Enten om du som ansatt er en del av et start-up-prosjekt, et tradisjonelt selskap eller et digitalt selskap, kan du benytte deg av OKR.

I dette innlegget vil det bli skrevet om:

 • Hva er OKR?
 • Hvorfor bruke OKR?
 • Hvordan implementere OKR i din bedrift

Hva er OKR?

Som nevnt tidligere er OKR en form for et styringssett som flere store selskaper bruker. OKR er et akronym som står for Objective, Key Results. Objective er det som er selskapet sitt mål, mens Key Results er hvordan man har tenkt å komme dit. For å kunne sikre at alle ansatte innenfor bedriften aktivt jobber med OKR må målet til selskapet passe sammen med deres misjon. OKR handler enkelt fortalt om at alle ledd i organisasjonen skal svare på de to spørsmålene om hva man ønsker å oppnå og hvordan man tenker å komme dit. Disse spørsmålene vil bli satt for hvert kvartal.

Ved at alle leddene innad i organisasjonen besvarer disse to spørsmålene i hvert kvartal gjør at man tvinger tydelig frem hvilke prioriteringer som er viktige og man skaper et godt fokus i bedriften. I tillegg til dette blir det skapt en form for en sosial og transparent kontrakt mellom de ansatte innad i bedriften. Dette kommer som et resultat av at de ansatte besvarer spørsmålene og synliggjør sine mål for alle andre i organisasjonen.

For en enkel og rask forklaring av OKR se gjerne denne videoen:

Hvorfor bruke OKR?

Når det kommer til hvorfor man burde ta i bruk styringssettet OKR, er det at det er en enkel måte å styre en organisasjon på en start. OKR gjør at alle ansatte får en tydelig oversikt, retter fokuset deres, gir økt engasjement og øker gjennomføringskraften. I all hovedsak finnes det fire fordeler, som John Doerr snakker om, dersom man velger å implementere OKR i din bedrift:

 1. Fokus og forpliktelse til prioriteringene: Ved å bruke OKR tvinger det fram samtalen om hva som er det viktigste, og det gjør dermed at det er enklere å gi slipp på hva som ikke er viktig.
 2. Tilpasning og koblinger for teamarbeid: Ved å forplikte seg til transparente OKR-er i hele organisasjoner betyr det at alle kjenner til prioriteringene og kan selv organisere seg for å nå målene.
 3. Oversikt for ansvar: Regelmessig og transparent måling av fremdrift avdekker problemene tidligere og driver teamet riktig retning.
 4. Strekke seg mot det fantastiske: Ved å sette inn og deretter oppnå eller mislykkes med harde OKR-er, vil de la deg oppnå mer enn du trodde var mulig.

Informasjonen for disse fire fordelene ble hentet her.

Hvordan implementere OKR i din bedrift?

Dersom man tenker å innføre styringssettet OKR i sin bedrift er det et par ulike ting man bør tenke over. Når det kommer til å implementere OKR er det lurt å tenke på at de fleste bedrifter feiler under sin første runde. I tillegg til dette er det også lurt over at ikke alle ansatte er like tilpasningsdyktige eller åpne for endringer. Dette resulterer i at man derfor bør teste ut OKR i bedriften med en mindre gruppe, hvor du vet de er tilpasningsdyktige og fleksible. Man bør prøve dette i mindre grupper ihvertfall i et kvartal, gjerne flere, før man implementerer OKR i hele bedriften.

Når man har testet ut OKR i de mindre gruppene og det har gitt gode resultater, vil man være klar til å implementere det i hele bedriften. Når du skal iverksette OKR i hele bedriften er det et par steg som INEVO brukte som kan være relevante. Disse stegene er:

 1. Fortell hva du ønsker å oppnå innenfor det neste kvartalet i OKR-format
 2. Sjekk at dine OKR er i tråd med firmaet
 3. Diskuter dine OKR med en leder
 4. Daglig leder godkjenner alle OKR
 5. Alle publiserer sine OKR på et sted som er synlig for alle
 6. Kjøre ukentlige oppdateringer i Basecamp

INEVO sitt innlegg om OKR kan du finne her.

I startsfasen vil det være lurt å ha overordnede, team og individuelle OKR, hvorav både OKR for teamene og de individuelle korrelerer den overordnede målsetningen til bedriften. Når systemet har blitt implementert og det er en god flyt innad i bedriften, vil det være nok med kun teams og overordnede OKR.

Oppsummering

OKR er et styringssett som brukes av flere ledende bedrifter for å sikre fokus, samkjøring, engasjement og fremdrift. Dette er også noen av grunne til hvorfor man bør implementere OKR i sin bedrift. Når man skal implementere OKR inn i en bedrift vil det være lurt å ha en prøveperiode med mindre grupper, hvor du vet at de er tilpasningsdyktige. Dersom dette går bra, vil neste steg være å implementere det i hele bedriften. Det vil i starten være lurt å ha; en overordnede, individuelle og team OKR. Deretter når det er funnet en god flyt i bedriften vil det være nok med kun overordnede og teams.

//Henrik

Kilder:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *