Ulike barrierer mot klimatiltak

Bildet hentet fra: https://pixabay.com/no/illustrations/isbj%C3%B8rn-bj%C3%B8rner-arctic-is-sn%C3%B8-5813576/

I mitt forrige innlegg snakket jeg om hvilke av FNs 17 hovedmål som var mest bransjerelevant for virksomheten H&M. I dette innlegget vil jeg ta for meg de fem barrierene mot klimatiltak, og hvordan man kan løse disse utfordringene. Utgangspunktet for dette innlegget blir tatt i fra denne artikkelen.

Per Espen Stoknes som er en forsker ved Handelshøyskolen i BI har i løpet av flere år forsket på hva som gjør at vi mennesker ikke bidrar mer til å redde vår klode. I artikkelen som er linket til over, kommer han frem til fem barrierer. Disse fem er blir definert som:

  • 1. Oppleves langt borte
  • 2. Lei av dommedagsvarsler
  • 3. Konflikt mellom hva vi vet og hva vi gjør
  • 4. Fornektelse
  • 5. Vår identitet

Stoknes kommer og med fem løsninger, disse er henholdsvis:

  • 1. Kraften i sosiale nettverk
  • 2. Bruk positive rammer
  • 3. Enkle handlinger som utgjør en forskjell
  • 4. Historiefortelling
  • 5. Nye indikatorer og signaler

Barriere og løsning 1

Under den første barrieren mot klimatiltak omhandler det at det oppleves som noe, som er langt unna oss. For eksempel hører vi ofte om at isen på polene sakte, men sikkert smelter bort og dermed økes havnivået. For oss i Norge blir dette sett på som noe som rammer andre, og ikke oss.  

En løsning som Stoknes kommer med er bruk av sosiale medier. «bruk sosiale nettverk til å få budskapet hjem. Vi ønsker ofte å gjøre som de rundt oss gjør.». For eksempel kan man ta i bruk ulike «influencere» som promoterer ulike klimatiltak. Dette vil kunne hjelpe ved at mennesker som ser opp til en kjendis, og ser at de tar i bruk ulike klimatiltak, vil kunne bli inspirert og starte med dette selv.

Barriere og løsning 2

På den andre barrieren i artikkelen til Stoknes viser han til at folk har en tendens til å skygge unna temaer når man stadig hører de negative konsekvensene. Stoknes viser og til at vi som mennesker misliker alt som omhandler tap.

Den andre løsningen omhandler bruk av positive rammer. Som nevnt over skygger mennesker unna temaer som ofte handler om eksempelvis katastrofer og kostnader. Derfor går løsningen til Stoknes ut på å heller vise til de positive effektene ved å ta klimaet. For eksempel kan spørsmål om klima bli tatt opp ved å se på mulighetene istedenfor kostnadene.

Bildet hentet fra: https://pixabay.com/no/illustrations/barriereb%C3%A5nd-city-kvelden-5821997/

Barriere og løsning 3

Den tredje barrieren som blir presentert går ut på at det er hva vi mennesker gjør, som har noe å si for klimaet på kloden. Det har lite å si at vi vet all informasjon om hva som er klimavennlig og ikke, dersom vi fortsetter å ta fly, spise rødt kjøtt og bruker biler som går på fossile brennstoff.

Løsning tre tar for seg å forenkle handlinger som utgjør en forskjell. Om det er for eksempel er enkelt å få kjøpt grønne produkter, vil flere mennesker velge det.

Barriere og løsning 4

Den fjerde barrieren er fornektelse, i den form at det er en selvforsvarsmekanisme og ikke en mangel på informasjon. Dette kommer som et resultat av at vi mennesker kan oppleve fakta rundt klima og oppvarming som ubehagelige, og dermed søke en form for tilflukt fra ansvar.

En løsning på denne barrieren kan være å endre historiefortellingene fra at eksempelvis arter som er utrydningstruede til historier hvor man ser at mennesker har gjort en positiv endring på klimaet. Eksempelvis nye teknologiske løsninger som hjelper til med ulike klimatiltak.

Barriere og løsning 5

Den femte og siste barrieren Stoknes tar for seg i rapporten handler om vår identitet. Her viser Stoknes i artikkelen til at «Vi filtrerer nyheter gjennom vår profesjonelle og kulturelle identitet.» Vi som mennesker ser letter som oftest etter informasjon som støtter de holdningene og verdiene vi allerede har.

Løsningen på dette som blir lagt frem i artikkelen er at vi trenger nye indikatorer og signaler. Stoknes sier at «Vi skal fortsatt måle globale indikatorer som CO2-nivået i atmosfæren og smelting av Antarktis. Men vi må snakke mer om hva vi kan gjøre som innbyggere,».

I artikkelen fra Stoknes kommer han med fem ulike barrierer mot klimatiltak. Han viser og til fem ulike løsninger som kan bidra til at vi endrer våre holdninger når det kommer til klimaet på vår klode.

//Henrik

Kilder:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *