H&M & Fn sine bærekraftsmål

Hentet fra: https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal

I det forrige innlegget mitt skrev jeg litt kort om H&M, samt deres målgruppe og hvordan deres medievaner påvirker kundereisen. I dette innlegget vil jeg ta utgangspunkt i FNs bærekraftsmål, da med fokus på de jeg mener er mest relevant for virksomheten H&M.

FNs bærekraftsmål

«FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030». FNs sin klimamål plan kan deles inn i 17 ulike hovedmål som igjen har 167 delmål. Disse 17 hovedmålene dekker tre ulike dimensjoner, disse dimensjonene er: Økonomisk utvikling, sosial inkludering og miljømessig beskyttelse. For H&M som en virksomhet vil jeg si at FNs bærekraftsmål 12, Ansvarlig forbruk og produksjon, og 13, Stoppe klimaendringene, er mest relevante.

12. Ansvarlig forbruk og produksjon

Hentet fra: https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/ansvarlig-forbruk-og-produksjon

FN sitt bærekraftsmål 12 handler om overforbruk og bærekraftig livsstil. FN definerer dette målet på sin nettside som et mål for å «Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre». Ettersom at dette bærekraftsmålet handler om bærekraft og forbruk vil dette gå under dimensjonen miljømessig beskyttelse.

«Tekstiler utgjør en betydelig del av den globale miljøbelastningen. De nyeste rapportene på feltet anslår at klær er ansvarlig for 6,7 % av de globale menneskeskapte CO2-utslippene, mens sko står for 1,3%». Jeg ser derfor på dette klimamålet fra FN som meget relevant for motebransjen, som H&M er en stor virksomhet i, grunnet at bransjen er en «miljøversting». Videre i artikkelen som er linket til over, vises det også til at syntetiske tekstiler har en enorm miljøpåvirkning når det kommer til mikroplast i havet. «Estimater antyder at så mye som 20 til 30 prosent av all mikroplast i havet er fibre fra syntetiske klær».

H&M er selv klar over at moteindustrien er en av de mest forurensende industriene i verden, og en av de største vannforbrukerne. I en artikkel fra Røde Kors blir det vist til at moteindustrien bruker 93 milliarder kubikkmeter vann årlig. Her vises det også til at for å lage kun et par med jeans brukes det rundt 7 500 liter vann. Jeg ser derfor på dette bærekraftsmålet fra FN som meget relevant for bransjen H&M opererer i, grunnet de store klimautslippene som skapes under en produksjon.

13. Stoppe klimaendringene

Hentet fra: https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/stoppe-klimaendringene

FNs nettside under klimamålet 13, står det blant annet «Effektene av klimaendringene er synlige over hele verden. Den globale gjennomsnittstemperaturen har steget omtrent 1 ℃ siden den førindustriell tid, i tillegg fortsetter havnivået å stige». I 2018 stod moteindustrien ansvarlig for minst fire prosent av den globale klimagassutslippet. Dette tilsvarer mer enn det totale karbonutslippet fra økonomien til Storbritannia, Frankrike og Tyskland til sammen. Dersom denne utviklingen fortsetter er det flere forskere som mener at det kan utløse globale naturkatastrofer. Grunnet dette, vil jeg si at dette er et meget relevant mål for bransjen H&M er i.

Alt i alt finnes det 17 hovedmål for FNs bærekraftsmål, som igjen har totalt 167 delmål. Disse målene dekker tre ulike dimensjoner, hvorav disse er: økonomisk utvikling, sosial inkludering og miljømessig beskyttelse. De klimamålene jeg ser som mest bransjerelevante for H&M er nummer 12 og 13.

//Henrik

Kilder:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *