Kunstig intelligens

Bildet hentet fra: https://www.fundcalibre.com/artificial-intelligence-making-the-most-of-lockdown

Referat fra forelesning 8. januar:

Den 8. januar hadde vi forelesning om digitalisering og digital transformasjon med foreleser Arne Krokan. Under denne forelesningen snakket Krokan mye rundt ulike roboter vi allerede har, hvilke som kommer til å komme, og kunstig intelligens. I dette blogginnlegget vil jeg først gi et kort referat fra forelesningen, deretter vil jeg vise til en artikkel om kunstig intelligens som interesserer meg.

Krokan åpnet forelesningen om kunstig intelligens med å snakke om samt vise eksempler på maskiner som overtar oppgavene til mennesker. Et eksempel Krokan kom med som jeg syntes var spesielt interessant var rundt maskinen som kunne lage middagsretter for deg. Her kunne to «robotarmer» lage opptil flere ulike middagsretter ved hjelp av kunstig intelligens. Krokan viste og raskt en artikkel hvor det var en restaurant i San Fransisco hvor de hadde tatt i bruk en slik teknologi som deres kokk. I tillegg til dette viste Krokan også til et eksempel hvor det amerikanske forsvaret har tatt i bruk kunstig intelligens. Denne roboten var bygget som en hund, utseendemessig. En lignende robot, når det kommer til utseende, som den det amerikanske forsvaret har tatt i bruk, er «robot-hunder» i form av postbud. Krokan snakket og om hvordan mennesker kan knytte seg til roboter, hvor han da viste til flere eksempler på roboter som var fullverdige styremedlemmer i et selskap, samt mennesker som gifter seg med roboter.

Videre etter at Krokan hadde snakket litt om ulike roboter og deres funksjoner, gikk han inn på hva vi mennesker vil med kunstig intelligens og hva det egentlig er. Først snakker Krokan om Alan Turning, som var den første personen til å beskrive idéen om kunstig intelligens. Det var under et foredrag for den matematiske forening i London i 1947, hvor Turning kom opp med idéen om at maskiner kan lære. Et velkjent sitat fra Turning rundt kunstig intelligens er; «what we want is a machine that can learn for experience.”. Da Krokan snakket om kunstig intelligens snakket han om chatbots på nettsider som et eksempel vi er godt kjent med. Hva er egentlig kunstig intelligens? Da krokan skulle snakke om dette, viste han til Gardeners 8 intelligenser. Disse 8 intelligensene var henholdsvis:

 • Relasjoner – det å forstå mennesker
 • Selvinnsikt – det å forstå seg selv
 • Bodysmart – det kroppslige
 • Bildesmart – det visuelle
 • Musikalsk
 • Ordsmart – det språklige
 • Logisk / matematisk
 • Naturalistisk – forstå naturen

Etter Krokan snakket litt kort om disse 8 intelligensene gikk han inn på noe av det som blir brukt mest samt blir satt mest i fokus innenfor kunstig intelligens, nemlig maskinlæring. Maskinlæring har flere ulike metoder, men et eksempel Krokan kom med var om man skulle trene en maskin til å gjenkjenne et bilde blant flere ulike. Dette eksempelet gikk ut på at man blant annet kunne bruke et stort datasett for å trene maskinen.  

Artikkel som jeg fant interessant:

Selvkjørende biler er ennå en drøm: Fortsatt bare på nivå 2 av 5 skrevet av Marius Valle. (https://www.tu.no/artikler/selvkjorende-biler-er-enna-en-drom-fortsatt-bare-pa-niva-2-av-5/467952).

Bildet er hentet fra: https://samferdsel.toi.no/meninger/veiene-er-ikke-tilrettelagt-for-selvkjorende-biler-article34202-677.html

Hva artikkelen handler om:

Artikkelen skrevet av Marius Valle, 21. september 2019, tar for seg kunstig intelligens i form av selvkjørende biler, og hvor langt vi har kommet innenfor dette. Artikkelen starter med at selvkjørende biler er ventet å bli en viktig del av hverdagen vår om bare noen få år. Han viser og til at det har vært en rekke idéen rundt selvkjørende biler helt siden 1930-tallet. Valle skriver også om ulike funksjoner og teknologiske løsninger som må på plass i en bil, slik at den skal kunne fungere som selvkjørende, eksempelvis radar, sensor og kamera. I artikkelen blir det og skrevet om når man kan forvente seg å se selvkjørende biler daglig i samfunnet. Her skriver Valle om at de mest optimistiske anslagene som er kommet, er at selvkjørende biler vil ta helt over innen 2030. Samtidig anslår EUs forskningsråd for transport at helt selvkjørende biler vil komme på markedet mellom 2024 og 2030. Som overskriften til artikkelen sier, så er vi nå på nivå 2 av 5. Artikkelen tar derfor også for seg hva neste nivå innebærer. Nivå 3 er ifølge artikkelen mer automatisk enn de tidligere nivåene, men at det fortsatt krever et menneske bak rattet. Som nevnt tidligere ble denne artikkelen skrevet i 2019, og det er dermed mye mulig at vi nå nærmer oss eller er på nivå 3.

Hvorfor valgte jeg denne artikkelen?

Jeg valgte denne artikkelen ettersom at jeg har, helt siden barneskolen, hørt om fremtiden med selvkjørende biler. Jeg har alltid vært fascinert av tanken om å sette seg i en bil, og bli kjørt til destinasjonen sin uten å måtte gjøre noe selv. Denne artikkelen var interessant for meg på grunn av at jeg ikke hadde lest eller hørt noe særlig om selvkjørende biler på en stund. Det var derfor spennende å lese om hvor langt vi har kommet innenfor dette, og spesielt når man eventuelt kan få tak i disse bilene. I tillegg til dette syntes jeg det var interessant å lese om de ulike teknologiene som må anvendes på disse bilene. Det var og interessant å se hvilke land som satser størst på dette, samt ulike selskaper.

Alt i alt var dette en meget spennende forelesning hvor vi fikk innblikk i hvor mye av dagens teknologi som har kunstig intelligens, samt hvor mange ulike ting som kommer til å bli erstattet med nettopp dette.

Henrik

Kilder:

https://www.tu.no/artikler/selvkjorende-biler-er-enna-en-drom-fortsatt-bare-pa-niva-2-av-5/467952

En kommentar på “Kunstig intelligens

 1. Hei Henrik!
  Dette var et intressant innlegg med gode eksempler og definisjoner, og du har trukket frem en spennende artikkel! Det er også en fin struktur med bilder og underoverskrifter 😀
  Det jeg ønsker fra deg til neste gang er å bruke mer tid på kildehenvisning i løpende tekst via hyperlink (ref. at du skriver mye påstander som hva kunstig intelligens er, med tilhørende eksempler). Selv om dette er et referat fra forelesning samt en artikkel, så er det viktig å huske på at du har en offentlig blogg – det betyr imidlertid at alt du skriver blir personlige påstander med kritisk hold dersom man ikke kildehenviser. Ellers er innlegget fint, og jeg gleder meg til å lese neste! 🙂

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *