Studieteknikker

Bildet er hentet fra: https://www.kapre.com/resources/additional-information-articles/study-techniques-which-ones-really-work/

Vårsemesteret 2021 har nå startet for fullt. Valgemnet digital markedsføring er for min del noe helt nytt, og noe jeg allerede etter første forelesning syntes var interessant. Faget digital markedsføring stiller krav til oss studenter, som vi ellers ikke er vandt til fra tidligere. Vi får kontinuerlig ulike oppgaver som skal jobbes med, noe som gjør at vi konstant tilegner kunnskap om faget. Faget er delt inn i fire ulike bolker, hvorav vi nå er i bolk én, om Digital økonomi og plattformer. I denne bolken er Arne Krokan foreleser, bloggen hans finner du HER. Dette innlegget vil ta for seg noe jeg syntes var interessant fra første forelesning.

Ettersom at faget digital markedsføring stiller høyere krav enn hva vi har hatt tidligere i studieløpet, syntes jeg at Marianne Hagelia sin del om studieteknikker var interessant og nyttig. Hva er egentlig studieteknikk? Jo, studieteknikk er ulike arbeidsformer og teknikker man benytter seg av for å få en mer effektiv læring. Hensikten til studieteknikker er å optimalisere læringen. Noe av det Hagelia starter å snakke om er notatteknikk, da spesielt rettet mot samskriving. Her viste hun blant annet til Google sin funksjon Google docs, som muliggjør at flere personer kan skrive på samme dokument samtidig. Denne funksjonen er blant annet meget godt egnet for eksamensoppgaver som skal løses i grupper. Hagelia kommer også med fordeler ved samskriving, noen av disse er:

  • Skaper motivasjon og mestring
  • Gir skriveutvikling
  • Gir økt bevissthet om hva man gjør når man skriver

Videre viste Hagelia til en artikkel i Aftenposten skrevet av Siri Færden «Bare 10 prosent får med seg stoffet under forelesninger». (https://www.aftenposten.no/norge/i/AdVa5/bare-10-prosent-faar-med-seg-stoffet-under-forelesninger). Dette er ved den tradisjonelle forelesningsformen hvor fagstoffet blir kommunisert gjennom en monolog til studentene. Dette kommer som et resultat ved at informasjonen man innhenter lagres først i korttidshukommelsen, og må deretter overføres til langtidshukommelsen for at det skal huskes. I artikkelen sier også legen Jan Helge Halleraker at det kun er gjennom å aktivt arbeide med stoffet at hjernen kan sørge for at man husker stoffet. Her er blant annet samskrivning, som nevnt tidligere, en god måte på å kunne arbeide med stoffet på.

Hagelia viser og til modellen «The forgetting curve» av Hermann Ebbinghaus for å illustrere viktigheten ved å arbeide aktivt med fagstoffet i etterkant av forelesning. Modellen viser til at om man finner en forelesning spesielt interessant, og husker 100 % rett etter, vil det raskt glemmes dersom man ikke arbeider med stoffet. Kun 20 minutter etter forelesningen vil man bare huske 60% av innholdet, etter én time vil man kun huske ca. 50% og etter 2 dager vil det være glemt.

Bildet er hentet fra: https://www.edapp.com/blog/ebbinghaus-forgetting-curve/

Mot slutten av Hagelia sin del i forelesningen ble det snakket om hvordan lærer du best? Hagelia snakker om at vi mennesker er født lærende, det vil si at det ligger i vår natur. Alt fra det å lære seg og gå på to bein, lese og snakke er noe vi mennesker tidlig lærer. Videre nevner Hagelia at vi lærer sammen, da man lærte å gå, var det noen som hjalp deg med dette. Selv når man for eksempel sitter isolert på et rom og leser en bok, så vil man være i en slags dialog med forfatteren, som tilsvarer at man lærer sammen med noen. Noe som er viktig å tenke på når det kommer til studieteknikker er at vi alle lærer best på forskjellige måter. For eksempel om én person lærer godt ved å jobbe selvstendig med pensum, vil det være andre som lærer best i grupper. Ettersom at Hagelia delte flere gode studieteknikker tenkte jeg å dele noen av mine studieteknikker også:

  • Sett på en timer på f.eks. 30 min når man arbeider med studie slik at man tar seg pauser underveis og ikke overbelaster hjernen.
  • Ha en fast rutine på når man skal arbeide med skole.
  • Danne seg en kohort-gruppe som man kan møte en eller flere ganger i uka, slik at man kan diskutere og drøfte stoffet.
  • Lage flashcards eller eksempelvis Kahoot.

Når alt kommer til alt, er det viktig å stille seg selv spørsmålet «hvordan lærer jeg best?». Dette er viktig ettersom at noe som funker for meg, nødvendigvis ikke passer til deg. Det er derfor viktig å finne de studieteknikkene som passer deg selv best. Jeg har blant annet allerede prøvd og tatt i bruk et par av studieteknikkene Hagelia anbefalte inn i mine.

-Henrik

Kilde:

https://www.aftenposten.no/norge/i/AdVa5/bare-10-prosent-faar-med-seg-stoffet-under-forelesninger

En kommentar på “Studieteknikker

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *