Studentlivet under Covid-19

Studentlivet er noe som i stor grad endret seg det siste året, grunnet Covid-19 pandemien. Under høst semesteret 2019 var det kun fysiske forelesninger på campus, dette var noe som endret seg drastisk semesteret etter. Vår semesteret 2020 var da regjeringen for første gang innførte en «Lockdown» i Norge, dette resulterte i at flere av forelesningene ble omgjort til digitale forelesninger på Zoom Meetings. Ettersom at effekten og størrelsen til viruset i starten var ukjent for den norske regjeringen, kom også første «Lockdown» brått på for befolkningen. I dette innlegget vil det bli sett på hvordan det er å være student under Corona perioden.

Som nevnt skjedde det store endringer mellom høst 2019 og vår 2020 semesteret, det var derfor viktig som student å tilpasse seg den nye formen for undervisning kjapt, slik at man klarte å opprettholde en god studieprogresjon. For meg som student var denne perioden fylt med uvitenhet om hvordan læringsutbyttet ville bli. Vil man kunne få like god informasjon av, og relasjon til foreleserne som ved fysisk undervisning? Dette var blant annet et spørsmål jeg stilte meg selv ved flere anledninger. På bakgrunn av at digital undervisning var nytt for både studentene og foreleserne ble det i starten ganske kaotisk og trøblete. Med tiden som kom ble dette mer kjent for begge parter og det ble dermed lettere å få til gode forelesninger.

På grunn av utviklingen av Covid-19 under våren 2020 ble det også skapt mye usikkerhet rundt eksamen. Siden man ikke lenger kunne møtes fysisk, ble det derfor ofte stilt spørsmål fra studentene om hvordan eksamensformen kom til å bli. Som et resultat av at det ikke var lov med 3-timers eksamen på skole, ble eksamen omgjort til 24-timers hjemmeeksamen med vurderingsformene godkjent/ ikke godkjent. Da det ble satt forbud mot å møte flere personer samtidig av regjeringen, skapte dette også mye usikkerhet rundt gjennomføring av gruppeeksamen. Dette gjorde for min del at gruppearbeid ble vanskeligere og mer krevende, ettersom at jeg synes det er lettere å diskutere og skrive sammen fysisk enn digitalt. Selv om det var utfordrende med gruppearbeid over nett, gjorde det at man måtte være mer selvstendig i informasjonsinnhentingen, noe som skapte nye læringsmetoder for meg.

Noe annet som også ble drastisk endret under Corona-pandemien var det sosiale utenom skolearbeid. Som en student er det bevist at det å være aktivt sosial med medstudenter er viktig for å kunne yte sitt beste på skolebenken, samt å trives med studiet sitt. Da det ble innført restriksjoner på antall personer man kunne møte og at restauranter/caféer måtte stenges, ble det vanskelig å opprettholde det sosiale aspektet ved studentlivet. Dette førte til for min del at motivasjonen ble litt redusert. Jeg syntes at det var vanskelig i starten å skape en ny rutine med å gjøre all skolearbeid hjemme. Det var derfor viktig for min del å finne en fast rutine ved skolearbeid, slik at motivasjonen også skulle komme tilbake. Da jeg først fant en fast og god rutine, ble det lettere å holde følge med det akademiske, noe som resulterte i at motivasjonen kom tilbake.

En kommentar på “Studentlivet under Covid-19

  1. Hei Henrik! Dette er et fint første innlegg! Du har fin mengde tekst per avsnitt, hvilket gjør det behagelig å lese. Til neste gang vil jeg imidlertid utfordre deg til å bruke illustrerende bilder i innlegget, i tillegg til å prøve en enda tydeligere innledning, hoveddel og avslutning enn det du har nå. Lykke til!:)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *